Γεννήτρια Ασφαλών Κωδικών Με Το Microbit - 7ο Δημοτικό Χίου

Τίτλος έργου: Γεννήτρια Ασφαλών Κωδικών Με Το Microbit

Ετικέτες (tags): Microbit, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Προγραμματισμός

Περιφερειακή Ενότητα: Χίου

Όνομα ομάδας: Antihackers

Σχολείο: 7ο Δημοτικό Χίου

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Ξυλάς Νέστορας

Περιγραφή
Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα στο περιβάλλον makecode του microbit, που με το
πάτημα του κουμπιού Α μας εμφανίζει ένα δεκαψήφιο ασφαλή κωδικό πρόσβασης
σύμφωνα με τα κριτήρια κατάλληλου συνδυασμού χαρακτήρων ασφαλών
κωδικών (κεφαλαία, μικρά, σύμβολα, αριθμούς. Ο κωδικός αποθηκεύεται κατά
ψηφίο σε μεταβλητές και επανεμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού Β.
Τέλος, ελέγχουμε πόσο ασφαλής είναι ο κωδικός μας σε κατάλληλη ιστοσελίδα.


Είδος έργου
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Περιβάλλον προγραμματισμού του microbit (Make Code).

Άλλες πληροφορίες
Χρειάστηκε ένα microbit συνδεμένο σε μπαταρία και διασύνδεση στο διαδίκτυο. Πατώντας το κουμπί Α, παίρνουμε τον δεκψήφιο κωδικό ο οποίος αποθηκεύεται σε μεταβλητές. Πατώντας το κουμπί Β τοοοον ξαναβλέπω.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)


Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://youtu.be/dfG-woe9K9s?feature=shared

Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα