Λογοτεχνικός Ψηφιακός Χάρτης-Aπό τον όμιλο φιλαναγνωσίας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ, Η Άλκη ζει» του 1ου Γυμνασίου Χίου - 1ο Γυμνασίο Χίου

Τίτλος έργου: Λογοτεχνικός Ψηφιακός Χάρτης-Aπό τον όμιλο φιλαναγνωσίας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ, Η Άλκη ζει» του 1ου Γυμνασίου Χίου

Ετικέτες (tags): Padlet, Άλκη Ζέη, λογοτεχνικός ψηφιακός χάρτης

Περιφερειακή Ενότητα: Χίου

Όνομα ομάδας: Όμιλο φιλαναγνωσίας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ, Η Άλκη ζει» του 1ου Γυμνασίου Χίου

Σχολείο: 1ο Γυμνασίο Χίου

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Βαγιάνου Κυριακή – Φιλόλογος (ΠΕ02) Κάβουρα Δέσποινα – Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής (ΠΕ03 ΕΑΕ).

Περιγραφή
Μαθητές από τον όμιλο φιλαναγνωσίας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ, Η Άλκη ζει» του 1ου Γυμνασίου Χίου
έφτιαξαν ένα ψηφιακό διαδραστικό χάρτη με τα μέρη όπου έζησε η Άλκη Ζέη,
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα padlet.


Είδος έργου
ψηφιακό διαδραστικό χάρτη-padlet

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
padlet, word

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)


Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://padlet.com/1gymchi/padlet-31jtli11njlg1v35

Ιστοσελίδα
https://1gym-chiou.chi.sch.gr/?p=1301

Χαρακτηριστική εικόνα